Tarieven


We hebben te maken met grote tekorten aan schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten.

Veel i(nterim) personeel binnen een organisatie vraagt veel van het budget , welke voor het onderwijs bedoeld is.

 

U vraagt een interim, adviseur of trainer/coach die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, die in contact persoonlijk is maar tegelijk ook zakelijk een beslissing kan nemen.

 

U kunt mij in dienst nemen als  ZZP-er met een bijbehorend uur tarief en onkostenvergoeding . 

Ik werk  niet met een tussenpersoon.

Voor mij betekent dit een eerlijke prijs, die zowel uw onderwijs als mijn werk ten goede komt. 

 

Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen voor meer informatie.