Bureau AaBeeCBureau AaBeeC richt zich op betaalbare interim werkzaamheden op scholen.  Mijn naam is Anita Beving,  Ik ben een ervaren  en gecertificeerd RDO schoolleider PO evenals gediplomeerd intern begeleider.  In beide functies heb ik vele jaren  ervaring en leiding gegeven aan de onderwijs inhoud,  verschillende verbetertrajecten, verandertrajecten en/of cultuurveranderingen.  

 

 

 

Heeft u tijdelijk een schoolleider nodig, wilt u liever geen interim inhuren vanwege de hoge kosten?  U kunt mij inhuren op een tijdelijk contract met een directeuren salarisschool. de enige kosten voor u zijn de reiskosten.

Ervaring met:

 • terug naar de basis, de onderwijsinhoud
 • EDI
 • visieontwikkeling,
 • veranderingen doorvoeren,
 • verbetertrajecten uitvoeren 
 • zorgstructuren verbeteren/ontwikkelen
 • implementeren nieuwe methodes en werkwijzen
 • teams en leerkrachten/docenten bij veranderprocessen en het behalen van doelstellingen in de organisatie vooruit te helpen.
 • coachen IB en leerkrachten/teams
 • PBS, Kiva, Vreedzame school
 • WMK, mijn schoolplan

Met ruime ervaring binnen het onderwijs haalt u de juiste expertise in huis om uw onderwijs op orde te houden.

 Bureau AaBeeC kan uw school, team of leerkracht op een professionele manier hierin coachen  en/of begeleiden.

De liefde voor het leren is een grote drijfveer, de inhoud en kwaliteit van onderwijs staat voorop bij het invoeren van veranderingen. De huidige markt is erg onrustig. Er is veel vraag naar goede leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan goed onderwijs. 


U kunt me ook vragen  als begeleider bij een traject voor zicht op ontwikkeling, verbeteren van het didactisch handelen of bij bijvoorbeeld het opzetten van een zorgstructuur. Daarbij kan ik uw Intern begeleider ondersteunen of het traject helemaal begeleiden. Ook voor het coachen van  een  intern begeleider  (bij o.a. een startende IB-er, of een scholingstraject van IB of team,  een veranderproces of het reorganiseren van de zorgstructuur.) 


Ik heb ervaring met het invoeren van een  nieuwe schoolvisie of werkwijze, met het opzetten van zorgstructuren, werken met referentieniveaus,  analyses maken, teamtrainingen geven op diverse thema's binnen  het onderwijs. 

Ook voor het coachen of trainen van teams of teamleden  bij studiedagen, of korte coachingstrajecten,  zoals werken met directie instructie, klassenmanagement, werkdruk dmv  time-management, onderwijskundig leiderschap,  situationeel leiderschap, Gung HO!)  biedt Bureau AaBeeC maatwerk.

 

Heeft u een specifieke vraag of opdracht, aarzel niet om contact op te nemen via de button.

Ik beantwoord graag al uw vragen.