Interim begeleiding : Bureau AaBeeC


Bureau AaBeeC richt zich op betaalbare interim werkzaamheden op scholen om teams en leerkrachten/docenten bij veranderprocessen en het behalen van doelstellingen in de organisatie vooruit te helpen. Met ruime ervaring binnen het onderwijs haalt u de juiste expertise in huis om verandering/verbetering tot stand te brengen. Bureau AaBeeC kan uw school, team of leerkracht op een professionele manier hierin coachen  en/of begeleiden.


De liefde voor het leren is een grote drijfveer, de inhoud en kwaliteit van onderwijs staat voorop bij het invoeren van veranderingen. De huidige markt is erg onrustig. Er is veel vraag naar goede leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan goed onderwijs. Ik werk niet met een tussenpersoon. 


Mijn naam is Anita Beving,  Ik ben een ervaren  en gediplomeerd schoolleider PO evenals intern begeleider.  In beide functies heb ik in de afgelopen jaren verandertrajecten en/of cultuurveranderingen mogen inzetten.  Momenteel ben ik werkzaam als schoolleider in vaste dienst en  wil me daarnaast voor 2 dagen per week verbinden aan tijdelijke projecten op scholen. 


Heeft uw manager, coördinator of intern begeleider van tijd tot tijd een sparringspartner nodig?
U kunt mij  inzetten voor het begeleiden van bijvoorbeeld de intern begeleider, of teamleider  bij o.a. een scholingstraject, een veranderproces. Maar ik ben ook beschikbaar als interim intern begeleider of schoolleider. 


Ik heb ervaring in het opzetten van zorgstructuren, invoeren van opbrengstgericht werken, handelingsgerichte werken en het invoeren van groepsplanloos werken met een stevig schoolbreed basisaanbod.  Vanuit ervaring, opleiding en kennis ben ik in staat effectief en adequaat trajecten op reguliere scholen of speciaal onderwijs ( ervaring in verschillende onderwijsvormen) te begeleiden of te adviseren. 

Voor het coachen van teams of teamleden ( o.a.time management, onderwijskundig leiderschap,  situationeel leiderschap, Gung HO!)  biedt Bureau AaBeeC maatwerk.

Heeft u een specifieke vraag of opdracht, aarzel niet om contact op te nemen via de button. Ik beantwoord graag al uw vragen.