Bureau AaBeeCBureau AaBeeC richt zich op betaalbare interim werkzaamheden op scholen.  Mijn naam is Anita Beving,  Ik ben een ervaren  en gecertificeerd RDO schoolleider PO . 

Ik ben 6 jaar directeur van een basisschool geweest, daarvoor ruim 5 jaar leiding gegeven aan e onderwijsinhoud binnenspeciaal onderwijs. In beide functies heb ik vele jaren  ervaring en leiding gegeven aan de onderwijs inhoud,  verschillende verbetertrajecten, verandertrajecten en/of cultuurveranderingen.  Altijd met veel plezier.

 

 

 

Heeft u tijdelijk een schoolleider nodig, wilt u liever geen interim inhuren vanwege de hoge kosten?  U kunt mij voor een langer termijn inhuren maar ook voor korte opdrachten. Mijn tarief is vergelijkbaar met het  gemiddelde salaris voor directie/leidinggevende (CAO-PO D12) excl. reiskosten en onkosten.

Ervaring met:

  • sturen op onderwijs kwaliteit
  • verandermanagement, cultuurveranderingen
  • visieontwikkeling,
  • verbetertrajecten uitvoeren 
  • zorgstructuren verbeteren/ontwikkelen
  • teams en leerkrachten/docenten bij veranderprocessen en het behalen van doelstellingen in de organisatie vooruit te helpen.
  • coachen directie/IB en leerkrachten/teams

Met mijn ruime ervaring binnen het onderwijs haalt u de juiste expertise in huis om uw onderwijs op orde te houden.

 Bureau AaBeeC kan uw school, team of leerkracht op een professionele manier hierin coachen  en/of begeleiden.

De liefde voor het leren is een grote drijfveer, de inhoud en kwaliteit van onderwijs staat voorop bij het invoeren van veranderingen. De huidige markt is erg onrustig. Er is veel vraag naar goede leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan goed onderwijs. 

 

U kunt me ook vragen  als begeleider bij een traject voor zicht op ontwikkeling, verbeteren van het didactisch handelen of bij bijvoorbeeld het opzetten van een zorgstructuur. Daarbij kan ik uw schoolleider ondersteunen of het traject helemaal begeleiden. Ook voor het coachen van  een  intern begeleider  (bij o.a. een startende IB-er, of een scholingstraject van IB of team,  een veranderproces of het reorganiseren van de zorgstructuur.) 


Ik heb ervaring met het invoeren van een  nieuwe schoolvisie of werkwijze, met het opzetten van zorgstructuren, invoeren van methodieken,  werken met referentieniveaus,  analyses maken en teamtrainingen geven op diverse thema's binnen  het onderwijs. 

Ook voor het coachen of trainen van teams of teamleden  bij studiedagen, of korte coachingstrajecten,  zoals werken met directie instructie, klassenmanagement, werkdruk dmv  time-management, onderwijskundig leiderschap,  situationeel leiderschap, Gung HO!)  biedt Bureau AaBeeC maatwerk.

 

Heeft u een specifieke vraag of opdracht, aarzel niet om contact op te nemen via de button.

Ik beantwoord graag al uw vragen.