Advisering, begeleiding,coaching.


Bureau AaBeeC richt zich vooral op scholen, teams en leerkrachten/docenten bij veranderprocessen en het behalen van doelstellingen in de organisatie. Met ruim 15 jaar ervaring binnen het onderwijs haalt u de juiste expertise in huis om u van juiste advies te voorzien. Bureau AaBeeC kan uw school, team of leerkracht op een professionele manier coachen begeleiden of van scholing voorzien..


De liefde voor het leren is een grote drijfveer, de inhoud en kwaliteit van ontwikkeling staat voorop bij het invoeren van veranderingen. In de begeleiding van teams bij veranderingsprocessen worden deze waarden eerst met de teamleden vastgesteld. In het proces is het belangrijk dat alle teamleden beseffen dat zij allen even waardevol zijn.


Het inzetten van Bureau AaBeeC kan op verschillende manieren.
Heeft uw manager, coördinator of intern begeleider van tijd tot tijd een sparringspartner nodig?
Ook voor het coachen van uw manager ( o.a.time management, onderwijskundig leiderschap,  situationeel leiderschap, Gung HO!)  of voor het coachen van de leerkracht/docent  biedt Bureau AaBeeC maatwerk.
En u kunt Bureau AaBeeC inzetten voor het begeleiden van teams bij o.a. een veranderproces of voor bijvoorbeeld een interim intern begeleider.
Bureau AaBeeC heeft veel ervaring in het opzetten van zorgstructuren, invoeren van opbrengstgericht werken, handelingsgerichte werken en het invoeren van groepsplannen gecombineerd met de individuele ontwikkelingsperspectieven. Vanuit ervaring, opleiding en kennis is Bureau AaBeeC in staat effectief en adequaat trajecten op reguliere scholen of speciaal onderwijs  te begeleiden en te adviseren. Onder de menu knoppen vindt u meer specifieke informatie over alle mogelijkheden.

 


Bureau AaBeeC heeft een speciale aanbieding voor een In Company training bij u op school.  Maak samen uw onderwijs nog beter! kies voor een teamscholing met de training "Differentiatie in de klas".  Uw teamleden kunnen de scholing bijschrijven in het lerarenregister, u kunt de gelden t.b.v. het scholen van de leerkrachten hiervoor inzetten. Via de contact knop kunt u specifieke informatie opvragen en een training inplannen.

U kunt ook voor het nieuwe schooljaar in september al een afspraak maken. Wees er op tijd bij! Nu nog keuze in data begin 2017-2018!