Individuele coaching


De leerkracht/docent  moet over verschillende didactische en pedagogische vaardigheden beschikken om alle leerlingen te kunnen begeleiden in het onderwijs. De coach van Bureau AaBeeC biedt coaching op de werkplek. Voorbeelden van individuele coaching trajecten  vindt u hieronder.

  • Klassenmanagement; een goed klassenmanagement is de basis voor succesvol opbrengstgericht werken. In een goed klassenmanagement wordt rekening gehouden met de behoeften van de leerlingen. Goed klassenmanagement staat garant voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich positief en optimaal kunnen ontwikkelen. Ik kan  u helpen dit goed onder de knie te krijgen.
  • Instructie geven;  directie instructie met diverse modellen, DIM EDI etc. een instructie waarbij alle leerlingen actief zijn betrokken worden en waar rekening gehouden wordt met de verschillen in leren.  Goed instructie geven is nodig om goede resultaten te boeken met je onderwijs. Met het beheersen van een instructiemodel alleen ben je er nog niet. Het gaat om de inhoud van de instructie en  door goed in te zoomen op je groep en de leerstof  kun je de instructie effectief te maken. Ik kom op de werkvloer en samen zetten we de schouders eronder!
  • Werken met groepsplannen of toch liever groepsplanloos werken? Hoe ga je als leerkracht/docent om met de verschillen in je klas. Samen kijken we naar een groep leerlingen en a.d.h.v. de onderwijsbehoeften van de leerlingen stellen we een organisatieplan op.
  • Ontwikkelingsperspectieven (OPP), wanneer stel je een OPP op. Wat moet er in een OPP staan. Hulp voor de IB, de school, om binnen de bestaande structuur en documenten van de school een format OPP gemaakt en een werkwijze te ontwikkelen.