Interim werkzaamheden


Is uw schoolleider uitgevallen door ziekte of vanwege andere redenen? Dan heeft u vrijwel direct een vervanger nodig. Passend onderwijs vraagt veel van scholen en van de intern begeleiders en schoolleiders. Een school kan het zich niet permitteren zonder een schoolleider of intern begeleider te zitten. Zeker niet in deze tijd waar naast de onderwijsinhoud, en  de bedrijfsvoering ook goed en duidelijk management op Coronamaatregelen wordt gevraagd.

 

Ik heb ruime ervaring in het onderwijs, met o.a. verandermanagement, cultuurverandering en teamontwikkeling.

Als trainer van situationeel leiderschap beschik ik over competenties waarmee ik in verschillende situatie passend leiderschap kan inzetten. Uiteraard ben ik RDO gecertificeerd en kunt u mij vinden in het schoolleidersregister.

 

Soms heeft u wat extra management nodig in de school, ook daarvoor kunt u Bureau AaBeeC inzetten. Door de vele veranderingen kan het zijn dat uw intern begeleider , uw schoolleider, coördinator wat coaching kan gebruiken, meer geschoold dient te worden of dat er een nieuwe zorgstructuur ingevoerd moet worden. Een tijdelijke interim begeleider of schoolleider kan u hierbij helpen. Iemand die uw manager of intern begeleider bij staat.

 

Ervaring en sterke punten:

  • Verandermanagement, cultuurverandering
  • Zicht op ontwikkeling, OP2
  • Handelingsgericht werken
  • Opbrengstgericht werken
  • Werken met WMK, PDCA of de PDSA cyclus
  • Verbinding maken met de omgeving
  • Communicatie ouders en externe partijen
  • Visie ontwikkeling met medewerking
  • Innovatie en nieuwe werkwijzen implementeren

Mocht u interesse hebben kunt u via de contact knop een afspraak maken voor een gesprek, dan kunnen we samen bekijken wat de beste oplossing is voor uw school. Vraag een vrijblijvend gesprek aan via de contact button.