Nieuws


De protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn aangepast. Op basis van de aangepaste voorschriften van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM zijn de richtlijnen in de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen zijn weer te vinden op weeropschool.nl. (bron: PO raad.nl)


Subsidie voor extra ondersteuning aan leerlingen na de periode van thuisonderwijs.

 

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen en studenten in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het is aan de school om naar eigen professioneel oordeel te bepalen of, en welke leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning door middel van deze subsidie. Het geld kan worden ingezet voor extra onderwijstijd buiten school (denk aan zomer-, herfst-, weekendscholen of een verlengde schooldag) óf onder schooltijd buiten de reguliere lessen om. Het is aan de school om een eigen, passende invulling te geven.

 

Het aanvragen van de subsidieregeling kan in verschillende tijdvakken:

 

Eerste tijdvak: 1 juli tot en met 31 december 2020. Aanvragen dienen ingediend te worden tussen 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020. Dit tijdvak is vooral gericht op scholen die al bezig zijn met de organisatie van een programma met (ook) een aanbod in de zomervakantie. Als scholen een aanbod willen organiseren dat geheel na de zomervakantie wordt georganiseerd, is het advies om subsidie aan te vragen in het tweede tijdvak.

Tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. Aanvragen dienen tussen 18 augustus 2020 en 15 september 2020 te worden gedaan.

Derde tijdvak: indien er nog budget beschikbaar.

Na de eerste twee tijdvakken wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak waarvoor de aanvraagperiode in het najaar 2020 zal zijn. (Bron: PO raad.nl)


Cursus Differentiatie in de klas gevalideerd!

De cursus Differentiatie in de klas is gevalideerd door het leraren register. Wat betekent dat leerkrachten deze cursus mogen bijschrijven in hun dossier als scholing.